Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Twente logo

Over ons

  • Samen staan we sterker

Tevens is de totstandkoming van een collectief van belang! Een goed voorbeeld hiervan is het bezwaar dat de vereniging eind 2003 aantekende tegen de plannen van de Gemeente Almelo voor een gebruiksvergunning. Doordat het Bedrijvenpark Twente massaal protest aantekende tegen deze vergunning én de bijkomende leges, werd de procedure tot nader order door de gemeente stilgelegd. Men wilde met de ondernemers om de tafel; sámen tot een oplossing komen.

Ook is er in de loop der jaren gekeken naar de mogelijkheden tot het doen van gezamenlijke inkopen (bijvoorbeeld energie). Hiervoor is een inkoopcommissie benoemd, die de mogelijkheden onderzoekt.
De vergaderingen worden ca. drie keer per jaar gehouden in de vorm van ontbijtbijeenkomsten. Vroeg in de ochtend, rond 7.30 uur, wordt er een ontbijt geserveerd in restaurant het Coopmanshuys.

Tijdens deze bijeenkomsten is het de bedoeling één en ander vlot te laten verlopen, zodat men hieraan niet veel tijd kwijt zal zijn. Met deze opzet wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke opkomst, hetgeen essentieel is voor het goed functioneren van de ondernemersvereniging.

Eens per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Vaste onderdelen zijn een terugblik op het voorgaande jaar en de voorlopige planning voor het nieuwe jaar. Tevens wordt een kascommissie benoemd, welke dat jaar een controle op de boekhouding zal uitoefenen. Uiteraard is er voor de sluiting tijd voor een rondvraag.
Een nieuwjaarsreceptie en een uitstapje voor de ondernemers en evt. partners horen ook bij de jaarlijks terugkerende activiteiten. De contributie bedraagt 175,00 euro per jaar. De facturen worden medio juli verstuurd. Notulen van de Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Twente kunnen op aanvraag worden toegestuurd.

Contact

E-mail naar info@bedrijvenparktwente.nl

Bestuur

Mark Maathuis

Mark Maathuis

Maarten Bult

Maarten Bult

Jessica  Bruns

Jessica Bruns

André Van der Loo

André Van der Loo

Raymond  Hudepohl

Raymond Hudepohl

Sander Volkerink

Sander Volkerink

Bas Haarhuis

Bas Haarhuis

Wil je ook lid worden?

Wilt u ook lid worden?
Vul dan uw gegevens in dan nemen wij contact met u op.

Lid worden

Contact

E-mail naar info@bedrijvenparktwente.nl