BIZ & KVO-B op ons park


KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN


Wat houdt het KVO-B in?

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Er is een KVO voor winkelgebieden (KVO-W) en een KVO voor bedrijventerreinen (KVO-B).
Ondernemers in winkelgebieden en bedrijventerreinen kunnen het niet alleen. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Indien gewenst met gratis begeleiding van een KVO-adviseur van het CCV (voor winkelgebieden) of MKB-Nederland (voor bedrijventerreinen).

Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. De uiteindelijke beloning is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele winkelgebied of bedrijventerrein. Het geeft een duidelijk signaal af aan het winkelend publiek, maar ook aan mensen met minder goede bedoelingen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site www.hetkeurmerkveiligondernemen.nl

De kracht van het Keurmerk veilig ondernemen is dat onze ondernemers en partijen als brandweer, gemeente en politie met elkaar in gesprek raken. Deze partijen krijgen daarmee een gezicht en dit resulteert in korte lijnen en een fijne samenwerking ! 

Handige documenten t.b.v Keurmerk veilig ondernemen en BIZ

Calamiteitenkaart 2021/2022

BIZ Bedrijvenpark Twente 2024-2028 - Bijlage 1 - Ondernemersplan BIZ-fonds Bedrijvenpark Twente 2024 - 2028.pdf

BIZ Bedrijvenpark Twente 2024-2028 - Bijlage 2 - Verordening Bedrijveninvesteringszone Bedrijvenpark Twente 2024 - 2028

BIZ Bedrijvenpark Twente 2024-2028 - Bijlage 3 - Uitvoeringsovereenkomst Verordening Bedrijveninvesteringszone Bedrijvenpark Twente 2024 - 2028.pdf